PHP-GTK

Úvod

PHP jistě znáte jako skriptovací jazyk, sloužící k tvorbě dynamických webových stránek. Existuje však také volitelné rozšíření PHP-GTK, díky němuž lze vytvářet v jazyce PHP programy i s grafickým uživatelským rozhraním. Řečeno jinak: PHP-GTK je cestou, jak tvořit v PHP klasické "okenní" aplikace. Ke komunikaci se svým programem tak nepotřebujeme zároveň spouštět webový server (Apache) a prohlížeč a je to také alternativa k práci s aplikacemi v příkazovém řádku. Skripty tedy můžeme spouštět samostatně, nesmíme ale zapomínat na to, že jakmile je budeme chtít spouštět, přítomnost interpretu PHP s nainstalovaným rozšířením PHP-GTK v našem počítači bude vždy nezbytná.

Hlavním obsahem těchto stránek je jednoduchý tutorial, který vám rozšíření PHP-GTK představí a seznámí vás s jeho možnostmi. Postupně vás naučí vytvořit si hlavní okno a některé jeho prvky a nakonec vás dovede k vytvoření velice jednoduché aplikace. PHP-GTK existuje ve dvou hlavních verzích a to PHP-GTK 1 a PHP-GTK 2. Celý tutorial popisuje práci s novějším PHP-GTK 2.

PHP-GTK screenshot

Ukázka velice jednoduchého okna vytvořeného pomocí PHP-GTK

Instalace

PHP-GTK lze používat na platformách Windows i Linux, nicméně popis instalace na této stránce se týká jen systému Windows. Pro účely pouhého seznámení se s rozšířením bude stačit zvolit tu jednodušší cestu jak v našem počítači PHP-GTK "rozběhat". Nejdříve si stáhněte ze stránek gtk.php.net v sekci download soubor php-gtk-2.0.0-win32-nts.zip (8,19 MB). Ten rozbalte v počítači do libovolného adresáře. Po rozbalení bude vytvořena složka php-gtk2, jenž obsahuje vše potřebné. Tímto je instalace ukončena.

Skripty se spouštějí prostřednictvím příkazového řádku. Přesuňte se pomocí něj do složky php-gtk2. Pro kontrolu zadejte příkaz dir, musíte pak vidět mj. soubor php.exe. Právě s jeho pomocí budete spouštět všechny svoje skripty. Chcete-li spustit nějaký skript, zadáte do příkazového řádku název souboru php.exe následovaný názvem souboru skriptu. Příklad:

php.exe skript.php

Ve složce php-gtk2 je podadresář demos, jenž již obsahuje několik jednoduchých ukázkových skriptů. Spusťte si jeden z nich zadáním příkazu:

php.exe demos/gtkwindow.php

Pokud se objeví okno programu, vše je funkční a můžete s PHP-GTK naplno pracovat.

texty a webdesign: Jakub Kosek