PHP-GTK

Ukázky widgetů

Screenshot Popis Třída
gtkwindow Okno aplikace GtkWindow
gtklabel Textový popisek GtkLabel
gtkbutton Tlačítko GtkButton
gtkentry Textový vstup GtkEntry
gtkframe Rám GtkFrame
gtkhseparator Vodorovný separátor GtkHSeparator
gtkcheckbutton Zatržítko GtkCheckButton
gtkradiobutton "Radio Button" GtkRadioButton
gtkhscale Posuvník GtkHScale
expander Rozvinutelná položka GtkExpander
gtknotebook Přepínatelné záložky GtkNotebook
gtkseparatoritem Separátor položky v menu GtkSeparatorMenuItem
gtkcolorbutton Widget pro výběr barvy GtkColorButton
gtktextview Textové pole GtkTextView
gtkspinbutton Vstup pro číselnou hodnotu posouvatelnou ve vymezeném rozsahu GtkSpinButton
gtkcombobox Výsuvná roletka s možností výběru více položek GtkComboBox